Müller (1845)

Josef Müller (1792-1862) se narodil 29. června 1792 v Jiřetíně pod Jedlovou. 18. září 1817 nastoupil jako auskultant u magistrátu Královského hlavního města Prahy, 1826 byl povýšen na mladšího sekretáře, 30. ledna 1836 byl jmenován apelačním radou. Roku 1838 byl pověřen správou pražského purkmistrovského úřadu, 17. dubna 1839 byl jmenován skutečným purkmistrem. Za zásluhy o vyýstavbu Prahy mu byl kabinetním listem ze dne 21. září 1845 a diplomem z 1. listopadu 1845 udělen rytířský kříž Leopoldova řádu. Na jeho základě byl nejvyšším rozhodnutím císaře Ferdinanda I. ze dne 11. prosince 1845 povýšen do rytířského stavu. Diplomem ze dne 29. prosince 1845 mu byl udělen predikát Ritter von Müller (rytíř Müller) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je kvádrovaná zeď s cimbuřím o čtyřech stínkách prolomená bránou s otevřenými vraty s polospuštěnou mříží a s průhledem na pozadí, nad bránou zpoza zdi vyniká věž s cimbuřím o čtyřech stínkách a sedlovou střechou prolomená oknem s křížovou příčkou s průhledem na pozadí, vše stříbrné. Vlevo ve stříbře stojí na zeleném pahorku červený latinský kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dva odvrácené praporce na zlatých žerdích zakončených koulí a na ní železným hrotem, pravý třikrát dělený stříbrně a červeně, levý zlatě a černě; II. podobné praporce, pravý zeleně a stříbrně, levý stříbrně a modře třikrát dělený.

Dle vysvětlení nobilitovaného levá polovina znaku odkazuje na vrch Kruezberg (Křížová hora) poblíž Jiřetína, kde jeho děd z otcovy strany, Franz Müller, nechal zřídit křížovou cestu. Pravá polovina znaku a klenoty odkazují na jeho působení v úřadu pražského purkmistra. Prapory v klenotech symbolizují jednotlivé pražské hlavní čtvrti: černo-zlatý prapor Staré Město pražské, červeno-stříbrný Nové Město pražské, modro-stříbrný Menší Město pražské a zeleno-stříbrný Hradčany.

Po vypuknutí březnových nepokojů roku 1848 složil purkmistrovský úřad do rukou c. k. českého zemského presidia. V květnu téhož roku byl jmenován radou u moravsko-slezského apelačního soudu a později dvorním radou c. k. nejvyššího soudu a současně členem rozhodčího soudu pro Německý spolek. Zemřel v lednu 1862. Za manželku měl Eleonoru rozenou Krois z pražské měšťanské rodiny vlastnící dům číslo popisné 22 ve druhé pražské hlavní čtvrti v Široké ulici (dnes Jungmannova). Měl s ní syny Josefa (* 1843) a Friedricha (* 1845) a dcery, Eleonoru (* 1836), Marii (* 1839) a Adelheid (* 18. srpna 1840).

Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. XIX. Th., Wien 1868, s. 388-389.

Jelínková, Táňa: Pražští primátoři (1784-1993). Pražský sborník historický XXVI. Praha 1993, s. 103-137.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com