Morpurgo (Julius - 1898)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 10. května 1898 Julia Morpurga narozeného 1845 v Terstu, presidenta rakousko-uherské obchodní komory v Paříži a vicepresidenta rakousko-uherského Hilfsvereinu v Paříži, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou vydanou 28. července 1898 mu udělil predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, dole jsou v modrém čtyři zlaté kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou SEMPER RECTE.
 
Císař František Josef I. později povýšil nejvyšším rozhodnutím z 1. března 1913 Julia von Morpurgo do stavu svobodných pánů. Listinou z 10. dubna 1913 mu polepšil predikát svobodný pán (Freiherr von) a erb:
 
Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, dole jsou v modrém čtyři zlaté kůly. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na bronzové arabesce, na níž je zavěšena zlatá páska s černou devizou SEMPER RECTE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com