Morgenstern de Sashegy

Listinou danou ve Vídni 5. března 1910 povýšil císař František Josef I. podplukovníka Gusztáva Morgensterna za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji v Bihači při okupaci Bosny a Hercegoviny, spolu se syny Alajosem, Hugóem, Gusztávem a Rikárdem vzešlými z manželství s Walburgou Dwořák, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát sashegyi (de/von Sashegy) a erb:

V modrém štítě je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, na níž je nabodená krvácející hlava Turka ve stříbrném turbanu obtočeném kolem červeného fezu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je otevřený vavřínový věnec, uvnitř něj zlatá hvězda.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 150, 177-179 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com