Montágh de Nagybánhegyes

Listinou danou ve Vídni 15. června 1913 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Sándora Montaga, statkáře v Nagybánhegyesi a Kaszapéru, spolu se syny Istvánem a Lászlóem a dcerami Erzsébet, Ilonou, Violou a Rózsou vzešlými z manželství se Szorellou Steigenberger, změnil mu jméno na Montágh, udělil predikát nagybánhegyesi (de/von Nagybánhegyes) a erb:

Štít je rozdělen stříbrným zúženým břevnem se čtyřmi stříbrnými liliemi. Nahoře v červeném spočívá na břevnu hnědé hnízdo a na něm pelikán krmící vlastní krví tři mláďata provázený v horních rozích dvěma stříbrnými hvězdami. Dole v modrém je na zeleném trávníku kráčející zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 803, 983, 984 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com