Moižisch z Ostříluku

Císař Karel I. povýšil 5. února 1918 podplukovníka na odpočinku Augustina Moižische do šlechtického stavu. Moižisch následně požádal c. k. ministerstvo vnitra o vydání listiny s predikátem šlechtic z Ostříluku (Edler von Ostříluk) a zaslal mu návrh znaku, který erbovní cenzor obratem schválil:
Stříbrno-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je zelený lipový list, ve druhém a třetím stříbrná lilie. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno stříbno-červeně, levé opačně, mezi nimi je meč se zlatým jílcem a záštitou.
Vzhledem k pozdnímu datu nobilitace již ministerstvo nestačilo listinu vydat a taxa, kterou Moižisch zaplatil. mu byla vrácena.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com