Mittag z Lenkheymu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 7. ledna 1888 dr. Wilhelma Mittaga, sekčního radu na ministerstvu zahraničních věcí a císařského domu, držitele Mariánského kříže řádu Německých rytířů, komtura II. třídy saského Albrechtova řádu, důstojníka belgického Leopoldova řádu, rytíře portugalského Kristova řádu a držitele tureckého řádu Medjidie III. třídy, do šlechtického stavu. Listinou z 16. února 1888 mu byl udělen predikát šlechtic z Lenkheymu (Edler von Lenkheym) a erb:
 
Stříbrno-modře dělený štít. V horní polovině se vidí tři červené koule (1,2). Ve spodní polovině je plovoucí stříbrná labuť. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená křídla, přední stříbrné s červenou růži se zelenými okvětními lístky na zeleném stonku, zadní červené. 
 
Císař František Josef I. později povýšil nejvyšším listem z 5. června 1906 JUDr. Wilhelma Mittaga šlechtice z Lenkheymu, dvorního a ministerského radu na ministerstvu zahraničních věcí a císařského domu, rytíře Leopoldova řádu etc., při příležitosti jím vyžádaného odchodu do penze do rakouského stavu svobodných pánů. Listinou z 24. července 1906 mu byl udělen predikát svobodný pán Mittag z Lenkheymu (Freiherr Mittag von Lenkheym) a polepšen erb:
 
Červeno-modře dělený štít. V horní polovině je stříbrné kosmé břevno se čtyřmi červenými koulemi, ve spodní se vidí plovoucí stříbrná labuť se zlatou zbrojí. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými a modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, pravé červené, levé stříbrné, mezi nimi červená růže se zelenými okvětními lístky na zeleném stonku.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com