Mischek von Ryczywól

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. března 1917 povýšil císař Karel I. Johanna Mischeka narozeného v Rokycanech roku 1860, generálmajora a ženijního inspektora, ze zvláštní milosti do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. října 1917 získal predikát von Ryczywól podle místa jeho válečného činu. Listinou z 24. října 1917 mu udělil titul šlechtic/Edler a erb:

V patě modrého štítu je zelený trávník protékaný širokou řekou, přes niž vede dřevěný most na třech pontonech; na vzdálenějším břehu se táhne kamenná zeď a na ní je vystavěná široká podezdívka a na ní stojí okrouhlá věž o dvou patrech, jejíž horní patro a přízemí je poněkud odsazeno, převýšená třemi zlatými hvězdami (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com