Miščević

Gregor Miščević se narodil roku 1854 v chorvatské Paklenici v rodině řecko-orientálního vyznání, ale domovsky příslušný byl do Pressbaumu v Dolních Rakousích. Do armády nastoupil 1. září 1871 jako desátník slavonského hraničního pluku č. 8, 1. dubna 1873 se stává titulárním četařem a 1. srpna 1873 titulárním šikovatelem. 1. října 1873 je převelen k pěšímu pluku č. 60, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1873 kadetem titulárním četařem, 16. ledna 1874 kadetem šikovatelem a 1. února 1874 kadetem zástupcem důstojníka. Na poručíka je povýšen 1. května 1875, na nadporučíka 1. listopadu 1879 a na hejtmana 1. listopadu 1887. 1. května 1896 je v hodnosti majora převelen k pěšímu pluku č. 86, povýšen na podplukovníka je spolu s převelením k pěšímu pluku č. 68 1. května 1899, kde 1. listopadu 1902 dosahuje hodnosti plukovníka. 7. srpna 1903 je mu svěřeno velení pěšího pluku č. 12 a 26. října 1908 se stává velitelem 7. horské brigády. 1. května 1909 je povýšen na generálmajora a v této hodnosti slouží až do konce roku 1912. K 1. lednu 1913 je poslán na odpočinek. Do služby je opět povolán při mobilizaci 1. srpna 1914 jako velitel 2. sboru umístěného u Jarosławu. Hned v srpnu se účastní bojů v Haliči u Pawlowky, v září severně od Senkowic a u Hujczů, pak je pověřen obranou úseku Zaborcze-Rzyczky spolu s železnicí mezi Belżecem a Rawou-Ruskou. Válečné útrapy v nepříznivém počasí se podepsaly na zdravotním stavu šedesátiletého muže, zhoršily jeho rheumatismus, přivodily mu otoky kloubů. Když se dostavily plicní potíže, uznal Miščević, že nedokáže zodpovědně zastávat svou funkci, a 4. října 1914 se nahlásil jako nemocný. 1. prosince 1914 byl definitivně odeslán na odpočinek. 25. dubna 1917 mu byl udělen titul a charakter polního podmaršálka. Nejyvšším rozhodnutím ze dne 4. ledna 1918 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 10. února 1918 byl Gregoru von Miščević udělen titul šlechtic/Edler a erb:

V červeno – modře děleném štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou přes vše je přeloženo zlaté břevno s černou orlicí s červeným jazykem, v horním pravém rohu je stříbrná hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s čereno – sříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé červené se stříbrnou lilií, levé modré se zlatou lilií. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou TREU IN PFLICHT.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com