Miroszlavlevics

Císař Leopold II. povýšil listinou danou v Miláně 6. června 1791 Savu Miroszlavlevicse, měšťana a obchodníka v Újvidéku (dnes Novi Sad) pocházejícího z hraničářské rodiny z petrovaradínské hranice, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

V modrém štítě se třemi stříbrnými oboustraně cimbuřovými břevny o čtyřech stínkách proti sobě je zlatý dvojocasý lev (dle popisu dvojocasý, v nákresu jednoocasý) s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek 55. kötet, 643-647 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com