Minkusz von Schönfried

Johann Minkusz se narodil roku 1834 v Huczku v Haliči. Do armády narukoval 25. června 1854 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 18. 1. března 1857 je povýšen na četaře, 1. června 1859 na šikovatele, 6. července 1866 na podporučíka 2. třídy a 2 srpna téhož roku na podporučíka 1. třídy. 1. září 1870 je převelen k pěšímu pluku č. 57, v jehož řadách je 1. července 1874 přidělen k 69 pěšímu praporu zeměbrany. Oficiálně je k zeměbraně převeden už jako poručík 1. listopadu 1874, na nadporučíka je povýšen 1. května 1875 a na hejtmana druhé třídy 1. května 1883. 1. února 1884 získává status důstojníka s místním zařazením správního důstojníka. 1. května 1886 je povýšen na hejtmana 1. třídy a 1. února 1889 je převelen k zeměbraneckému praporu č. 76. 30 května 1893 je zapsán jako titulární major s místním zařazením. 1. října 1904 odchází po padesáti letech do výslužby. Císař František Josef I. jej 30. září 1908 povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji při taženích roku 1859 a 1866 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Schönfried a erb:

Ve zlatém štítě je červená špice se stříbrným ozubeným kolem převýšeným zlatou hvězdou provázená vpravo černým hořícím grantem a vpravo paží v černém rukávu držící meč se zlatým jilcem a záštitou, která vyniká z okraje štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní černo – zlatě.

Johann Minkusz šlechtic von Schönfried měl dva syny, Alfreda (*1881) a Nikolause (*1883).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com