Minerbi, Hirschel-Minerbi

Císař František Josef I. udělil kabinetním listem ze dne 10. prosince 1849 a listinou z 5. května 1850 Kalimanu Minerbimu, prvnímu poslanci terstské obchodní komory, řád Železné koruny III. třídy. Na základě řádových stanov ho 14. června 1850 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném na zeleném trávníku dva proti sobě obrácení stříbrní lvi s červeným jazykem držící mezi sebou zlatý klas vyrůstající z trávníku. 2. v modrém zlatá hlava a krk jelena desateráka s červeným jazykem. 3. v modrém pluje na moři zlatý trojstěžník se skasanými stříbrnými plachtami, stříbrnými wimpely na stěžních a stříbrnými vlajkami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v levé tlapě zlatý klas, přikrývadla červeno – stříbrná; II. rostoucí jelen desaterák přirozených barev, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou INTEGRITATE ET INDUSTRIA.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. září 1857 a diplomem vydaným 19. listopadu 1857 císař František Josef I. povolil Kalimanu rytíři von  Minerbi přenést svůj titul, jméno a erb na svého zetě Lea Hirschela a nařídil, aby se nadále psal Ritter von Hirschel-Minerbi.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com