Minckwitz

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. prosince 1872 císař František Josef I. jako ocenění zásluh zemřelého rakouského generálního konzula v Moskvě Bernharda Vierhoffa, rytíře Řádu Železné koruny III. třídy, povýšil jeho dceru Henriette Caroline narozenou v Petrohradě roku 1824, provdanou za královského saského komořího Alexandera von Minckwitz, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 16. června 1873 jí udělil erb:

V modrém štítě jsou čtyři zlatá vzdutá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla s břevny ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com