Milenković de Temesváralja

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem císař František Josef I. listinou danou v Ischlu 31. srpna 1911 povýšil do uherského šlechtického stavu Sándora Milenkoviće (1847 – 7. dubna 1914), penzionovaného titulárního generálmajora, udělil mu predikát temesváraljai (de/von Temesváralja) a erb:

Ve štítě je zlaté břevno provázené nahoře v černém stříbrným cválajícím koněm, dole v červeném dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí kůň ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  417, 612, 613 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com