Michály

Listinou danou v Ischlu 17. srpna 1895 císař František Josef I. povýšil kapitána Józsefa Michálye za 33 let služby v armádě s účastí v bojích na u Jičína a u Přerova roku 1866, spolu se syny Józsefem Antalem Pálem a Rudolfem Jánosem a dcerami Agnes Aloizií a Carolinou Marií vzešlými z manželství s Aloizií Wawra, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí červený lev, dole v modrém dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené modro – stříbrně, zadní zlato – červeně.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 667, 721-725 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com