Mezey de Mezőcsát

Listinou danou v Ischlu 25. července 1913 povýšil císař František Josef I. Gyulu Mezeye, majitele firmy János Árvay & Co. obchod stuhami a hedvábím (Árvay János és Társa budapesti szalag- és selyemáru kereskedő cég) v Budapešti, spolu se synem Gedeonem a dcerami Amálií a Margit vzešlými z manželství s Gizellou Fodor, do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát mezőcsáti (de/von Mezőcsát) a erb:

V modrém štítě pod červenou hlavou se zlatou hvězdou mezi dvěma stříbrnými liliemi je na zeleném trávníku přirozené hnízdo a na něm stříbrný pelikán krmící vlastní krví tři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 809 oldal; 73. kötet, 55-56 oldal.

 

Michal FIAIA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com