Metaxa

Na základě Řádu Železné koruny uděleného kabinetním listem ze dne 12. března 1869 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 18. května 1869 Themistocla Metaxu narozeného roku 1816 ve Vídni, královského řeckého generálního konzula a obchodního plnomocníka bankovního domu Simon G. Sina, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve zlatém štítě je černý orel s červenými jazyky přeložený modrým heroltským křížem, na němž je stříbrný rovnoramenný volný kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černý orel s červenými jazyky, přikrývadla černo – zlatá; II. modrá osmiboká deska se stříbrným volným rovnoramenným křížem, jejíchž šest viditelných rohů je postrkaných zlatým knoflíkem, z nějž vyniká paví pero, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou E CONSENSU PROSPERITAS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com