Městský

Jiří Daniel Městský (Miestský) pocházel z Bečova nad Teplou. Roku 1648 studoval na pražské univerzitě, kde v květnu 1648 dosáhl hodnosti bakaláře. Po obležení pražských měst Švédy vstoupil do studentské legie a jako mušketýr třetího oddílu desátníka Köllera se účastnil všech bojů až do odtažení nepřítele. Choval se statečně a vyznamenal se při bojích u velkého průlomu, kde byl těžce raněn. Dne 18. června 1659 byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen erb:

Stříbrno-modře čtvrcený štít s [červeným] srdečním štítkem, ve kterém se vidí na zeleném pahorku městys s věží a domy. V prvním a čtvrtém poli je zlatý dvojocasý, do středu obrácený, zlatě korunovaný lev držící v předních tlapách železnou kouli. V ostatních dvou polích obrněná, ven otočená, ruka držící meč. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-červenými a zlato-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, doleva obrácený lev ze štítu.

Mezi ostatními nobilitacemi z roku je tato neobvyklá tím, že Městskému nebyl udělen predikát. Zatímco v Čechách to nebylo v této době příliš obvyklé, v říši (ale zejména v Uhrách) šlo o naprosto běžnou záležitost.

Originál listiny je uložen v Národním archivu v Praze. 

 

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com