Mestrovich von Arly

Matthias Mestrovich se narodil roku 1796 v Kaniže v Chorvatsku. Od 1. února 1812 do 31. července 1813 sloužil pod francouzskými okupanty jako štábní písař a po celý srpen 1813 jako kadet. 1. září 1813 vstupuje do 1. likanského hraničního pluku jako řádný kadet. 1. srpna 1822 se stává fendrychem, podporučíkem 28. července 1829 a nadporučíkem 1. května 1831. 1. července 1834 je povýšen na místokapitána, 1. června 1841 na hejtmana a 14. prosince 1848 na majora. Při svém odchodu na odpočinek získává 15. srpna 1849 charakter podplukovníka. Po svém vstupu do rakouské armády se podílel v letech 1813 a 1814 na osvobozování východního pobřeží Jaderského moře, byl u dobytí Klissy, Ragusy (Dubrovnik), Castelnuova (Herceg Novi) a Cattara (Kotor). Roku 1815 táhl s vojskem do Francie, kde se střetl s nepřítelem u Conflans a L'Hôpital v Savojsku. Roku 1835 se účastnil tažení do Bosny proti městu Vacup. Roku 1849 bojoval proti povstalým Uhrům u Isaszegu, Pesti a Józsefvárose. V červnu obdržel jeho pluk rozkaz přemístit se k Ujvidéku (dnes Novi Sad), kde se účastnil dobytí šancí u Futaku a Birose. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 21. ledna 1857 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Arly a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě polovina černého orla s červenou zbrojí a jazykem. 2. V modrém je zelená krajina kosmo protékaná řekou, jejíž břehy spojuje dřevěný bárkový most, na březích stojí domy, přičemž domy vlevo mizí za okrajem pole, vpravo se nad domy tyčí vrch s kostelem, který má špičatou střechu a je obehnán zdí. 3. v modrém je v patě štítu moře, na jehož břehu je hradba s cimbuřím obepínající město s mnoha domy, za městem se zvedají skály, na nichž vpravo stojí pevnost. 4. ve zlatě ve čtyřech řadách stříbrno - červeně šachované břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže, jejíž pláty jsou zlatě lemovány, držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com