Mestrovich

Stefan Mestrovich se narodil v Gospići roku 1808. 1. ledna 1824 nastupuje k kreutzerskému pluku varaždínské hraniční pěchoty č. 5 jako vojín plukovní kadet, 1. listopadu 1824 se stává kadetem svobodníkem, 1. ledna 1829 kadetem desátníkem. Jako kadet přechází 29. října 1829 k likanskému hraničnímu pluku č. 1, 1. května 1831 dosahuje hodnosti fandrycha, na poručíka je povýšen 29. srpna 1832, na nadporučíka 16. května 1841. 1. listopadu 1846 získává hodnost místokapitána, 16. září 1848 hejtmana. 7. srpna 1849 je převelen k otočackému hraničnímu pluku č. 2 a je povýšen na majora, 27. března 1857 se stává podplukovníkem. K bojovým akcím se dostal při expedici proti Turkům v Bosně roku 1835 u Vacupu a 1836 u Izačiće. Roku 1848 se podílel na uklidňování nepokojů v Kotorském kraji v Dalmácii, roku 1849 jako velitel praporu 2. likanského pluku bojoval proti uherským povstalcům u Hegyese, pak obsadil předmostí u Verbásze, které držel, dokud armáda neustoupila přes řeku, načež vedl vlastní ústup podél Franzenskanalu. Roku 1859 se účastnil jako velitel praporu v rámci 3. sboru bitvy u Solferina. Při útocích u Guidizzola utrpěl nejprve zranění stehna a pak průstřel zápěstí, který ho vyřadil z boje. Císař František Josef I. odměnil jeho statečnost Řádem Železné koruny III. třídy, který mu udělil 15. srpna 1859. Na základě tohoto řádu jej listinou danou ve Vídni 21. října 1860 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě polovina černého orla s červenou zbrojí a jazykem. 2. v modrém stojí uprostřed krajiny s poli, stromy a cestou dům s postranními budovami s červenými střechami. 3. v modrém vede před vodní kanál bárkový most, jehož opevněné předmostí na pravém břehu brání pálící kanóny. 4. ve zlatě ve čtyřech řadách stříbrno - červeně šachované břevno. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com