Merta von Mährentreu

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. července 1874 císař František Josef I. povýšil Johanna Mertu narozeného roku 1808 v Olomouci, bývalého moravsko-slezského zemského advokáta a purkmistra města Jihlavy, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 20. listopadu 1874 mu udělil titul  šlechtic/Edler, predikát z/von Mährentreu a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě stříbrno – červeně šachovaná orlice s červeným jazykem. 2. a 3. v černém stojí na dělící linii stříbrný hrad se třemi vížkami, z nichž prostřední je vyšší, a se dvěma špicemi mezi nimi, který je prolomený černou bránou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – červeně, zadní černo – stříbrně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com