Mengele de Marossolymos

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí při potlačování nepokojů v jižní Dalmácii roku 1882 císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 28. dubna 1912 povýšil do uherského šlechtického stavu podplukovníka Antala Mengeleho spolu se syny Ferenczem a Lajosem a dcerou Margit vzešlými z manželství s Franziskou Gössl, udělil mu predikát marossolymosi (de/von Marossolymos) a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno provázené nahoře dvěma zlatými hvězdami, dole zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zlato – modře dělená rozevřená křídla, mezi nimi červeně oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  563, 717, 718 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com