Mendoza, Diego de

Listinou danou v Madridu 8. února 1562 udělil španělský král Filip II. Diegovi de Mendoza, kazikovi vesnice Axcucuba v Novém Španělsku svěřené Gerónimu Lopezovi erb:

Polcený štít. Vpravo ve stříbře zasahuje až do poloviny zelený trávník, na němž stojí skalisko přirozené barvy a na něm je vzlétající černá orlice se zlatým zobákem, vpravo od orlice vyrůstá na skalisku agáve, vlevo od orlice stojí na skále oranžový luk a šíp. Z úpatí skály prýští pramen, z nějž teče po trávníku modrá a bílá slaná voda. Vlevo kosmo čtvrceno, nahoře a dole je v zeleném červené kosmé břevno se zlatým okrajem. Vpravo je ve zlatě černý nápis AVE MARIA, vlevo ve zlatě černý nápis GRATIA PLENA. Na štítě spočívá kolčí přílba s točenicí a se zeleno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je chochol per týchž tinktur.

Paz y Mélia, A.: Nobiliario de conquistadores Indias. Madrid 1892, p. 273-275, l. IX/2.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com