Menasce

Císař František Josef I. povyšil listinou z 15. října 1873 na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného vlastnoručním listem ze dne 5. srpna 1873 Jacoba Leviho Menasceho narozeného roku 1809 v Káhiře, bankéře v Alexandrii, rytíře řádu Františka Josefa a osmanského řádu Medžidie 3. tř., do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře zlato – černě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Dole v modrém je na písečné půdě pyramida z červenavých kvádů a před ní sfinga po prsa zanořená do písku, pyramida je v horních rozích provázena vpravo stříbrným měsícem obráceným rohy doleva a vlevo stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatou včelou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dva stříbrno – modře dělené sloní choboty, mezi nimi stříbrná kotva, přikrývadla modro – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou QUILIBET FORTUNAE SUAE FABER.

19. listopadu 1874 udělil císař František Josef I. Jacobu Levimu rytíři von Menasce řád Železné koruny II. tř., na jehož základě ho povýšil 31. ledna 1875 do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Štít zůstal nezměněn, na štít přibyla koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem byla dvě rozevřená černá křídla. Štítonoši dva vstříc hledící zlatí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývala zlatá páska s černou devizou, která zůstala rovněž nezměněna.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com