Meißl

Listinou danou ve Vídni 14. března 1807 povýšil císař František I. do rytířského stavu Leopolda Meißla, majitele statku Freyenthurn v Mannswörthu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě stojí na zelením trávníku stříbrná věž se zavřenou bránou a s cimbuřím o třech stínkách, jejíž horní část je černě kvádrována a prolomena jedním oknem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou na obou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com