Mayer von Bugström

Oskar Anton Karl Mayer se narodil Karlu Georgu Franzi Mayerovi a Emilii Weinhart 3. července 1868 ve Vídni. 9. července 1885 vstupuje do armády v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 15. 17. srpna 1885 se stává titulárním svobodníkem, 4. července 1886 titulárním desátníkem, 17. srpna 1886 titulárním četařem a 24. prosince 1886 titulárním šikovatelem. Jako kadet pěšák titulární šikovatel je 18. srpna 1887 převelen k pěšímu pluku č. 2, kde se 1. dubna 1888 stává kadetem zástupcem důstojníka. Hodnost poručíka získává až u pěšího pluku č. 51 1. listopadu 1889, nadporučíkem je od 1. května 1894. K 1. září 1895 je převelen do pěchotní kadetní školy v Praze, kde je 1. května 1902 povýšen na hejtmana. 1. listopadu 1903 se dostává k pěšímu pluku č. 47, 1. listopadu 1913 je současně s povýšením na majora přeložen k pěšímu pluku č. 4. Od 1. ledna 1915 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, ale už 1. února téhož roku je povolán na ministerstvo války. Na frontu k 4. pěšímu pluku se vrací 9. května 1915 a 1. září 1915 je povýšen na podplukovníka. Po vypuknutí Velké války se účastnil bojů u Nienadówky 8. října 1914 a po svém návratu z ministerstva bojoval u Sokalu 16. července 1915. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. března 1916 povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 9. května 1916 mu udělil titul Edler, predikát von Bugström a erb:

V modrém štítě je zlaté zúžené břevno provázené nahoře zlatým laťovým křížem, dole stříbrnou šikmou řekou mezi dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Oskar Anton Karl Mayer se 22. března 1899 v evangelickém kostele v Götzu u Postupimi oženil s Lucií Elisabeth Hedwig Schultze a měl s ní čtyři děti, Kurta (*1900), Ilse (*1901), Hanse Richarda Ernsta (*Bubeneč 9. listopadu 1902) a Margarethu (*1906).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com