Mayer von Bojana

Richard Mayer se narodil roku 1860 v Miskolci. 18. listopadu 1877 vstupuje do armády v nejnižší hodnosti u pěšího pluku č. 17. 15, července 1878 se stává titulárním desátníkem, 19. dubna 1879 titulárním četařem, 18. srpna 1879 kadetem a 9. října 1879 kadetem zástupcem důstojníka. Spolu s povýšením na poručíka je 1. listopadu 1880 převelen k pěšímu pluku č. 61, v jehož řadách se 1. května 1886 stává nadporučíkem a 1. listopadu 1892 dosahuje hodnosti hejtmana. Jako major je 1. května 1905 přeložen k pěšímu pluku č. 7, kde je 1. května 1908 povýšen na podplukovníka. 24. října 1911 se dostává k pěšímu pluku č. 47 a 1. května 1912 je povýšen na plukovníka. Jako velitel tohoto pluku se ihned od vypuknutí Velké války účastní bojů na severním bojišti. 10. září 1914 v bitvě Gródku, když vedl útok na ves Bojanu, padl. 14. dubna 1894 se ve Štýrském Hradci oženil s dcerou tamního advokáta Antona Rintelena Paulinou (*14. března 1874) a měl s ní syna Richarda (*Temesvár, 3. února 1895), který studoval medicínu. Přestože oslepl na jedno oko, přihlásil se jako jednoroční dobrovolník k pluku polních kanónů č. 9, poté byl kadetem v záloze pluku polních kanónů č. 6. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. června 1916 císař František Josef I. povýšil za třicet let služby v armádě s účastí v boji vdovu a syna Richarda st. Mayera do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 7. února 1917 jim císař Karel I. udělil titul Edle resp. Edler, predikát von Bojana a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je obrněná paže s mečem. Dole ve zlatě je na přirozeném trávníku dřevěný rusínský kostel se zelenou střechou postavený ze dřeva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže s mečem. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou PRO PATRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com