Mayer-Koffler von Siebenringen

Wilhelm Mayer-Koffler se narodil roku 1870 v Ó-Orsově v Uhrách. Do armády byl odveden 15. prosince 1887 k pěšímu pluku č. 87 v nejnižší hodnosti. 22. prosince 1887 se stává titulárním desátníkem, 5. ledna 1888 titulárním četařem a 14. března 1888 titulárním šikovatelem. Kadetem pěšákem titulárním šikovatelem je od 18. srpna 1888, a to u pěšího pluku č. 49, kde pokračuje v hodnostním postupu (kadet desátník titulární šikovatel 19. listopadu 1888, kadet zástupce důstojníka 1. ledna 1889, poručík 1. listopadu 1890, nadporučík 1. května 1905). 10. září 1901 je přeřazen k zeměbraně, k pěšímu pluku č. 29, v jehož řadách je 1. listopadu 1902 povýšen na hejtmana 2. třídy a 1. listopadu 1906 na hejtmana 1. třídy, přičemž od 1. října 1903 do 30. září 1907 učí na zeměbranecké kadetní škole. K 1. říjnu 1907 je přeložen k pěšímu pluku č. 13 a k 1. listopadu 1913 k pěšímu pluku č. 7. 1. května 1914 je povýšen na hejtmana a 1. listopadu 1915 na podplukovníka. Po vypuknutí Velké války je velitelem 2. praporu svého pluku, s nímž je odvelen na srbskou frontu, kde se účastní bojů v Cer Planině. 16. září je u Parašnice těžce raněn do stehna a musel být odeslán do zázemí. Po svém vyléčení a návratu na frontu 2. června 1915 byl spolu s plukem převelen na severní frontu proti Rusům, kde se účastnil velké ofenzivy s podílem v bojích u Wilkołaz, Lublina, Lubartówa a Łucku. 16. září 1915 onemocněl a musel se definitivně odebrat do zázemí, kde sloužil jako velitel záložního praporu 7. střeleckého pluku v Rumburku. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. března 1918 do šlechtického stavu. Diplomem vydaným ve Vídni 17. května 1918 mu udělil predikát von Siebenringen a erb:

Štít je rozdělen stříbrným zúženým břevnem. Nahoře v černém je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou, jenž je v pravém horním rohu provázen zlatou hvězdou. Dole v červeném je trubka uvnitř stříbrného kruhu, obojí stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý medvěd s červeným jazykem, jehož hruď je kosmo probodena mečem.

Wilhelm Mayer-Koffler von Siebenringen měl syna Richarda narozeného roku 1902.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com