Mayer de Csenger

František Josef I. povýšil listinou z 21. července 1876 Salamona Mayera, statkáře v Krassó, jeho syny Samuela, Józsefa, Károlye a Sándora a dcery Jozefu, Bertu, Juliannu a Ilónu vzešlé z manželství s Reginou Fried do uherského šlechtického stavu, udělil jim erb a predikát csengeri (de/von Csenger):

V modro – červeně děleném štítě uvnitř zlatě ohraničené bordury střídavých barev střídavě se čtyřmi stříbrnými růžemi se zlatými semeníky a čtyřmi zlatými hvězdami je zlatý snop. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté pšeničné klasy. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou: SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS.

Királyi könyvek, 68. kötet, 352-354 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com