Mayer (1819)

Listinou danou ve Vídni 3. února 1819 císař František I. do povýšil uherského stavu Josepha Mayera a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě černá korunovaná orlice s červeným jazykem. 2. a 3. v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu. Királyi

Könyvek, 64. kötet, 158 – 161 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com