May z Mayenau

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. července 1907 Jakoba Maye narozeného roku 1853 v Pozořicích do šlechtického stavu. Diplomem vydaným 27. srpna 1907 mu udělil titul Edler, predikát von Mayenau a erb:

Zvýšeně dělený štít. Nahoře jsou v modrém tři zlaté hvězdy vedle sebe, nad prostřední je zlatá lilie. Dole polceno. Vpravo je v červeném stříbrné ozubené kolo. Vlevo ve zlatě jsou tři kosmo položené obilné klasy šikmo překřížené dubovou větví s listy a plody, vše přirozených barev. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com