May (1914)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 26. června 1914 Friedricha Maye, velkoprůmyslníka a velkostatkáře, rytíře řádu Železné koruny III. třídy a řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu, stejně jako velkoprůmyslníky a velkostatkáře  Isidora Maye a Franze Maye. Listinou z 24. července 1914 získali predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém zlatém poli jsou tři kosmá břevna, horní zelené, prostřední červené a spodní modré. Ve druhém modrém poli je zlatý lev s červeným jazykem. Ve třetím zeleném pak z levého okraje štítu vyniká ruka držící starobylou loď s vlající vlajkou na zádi, ze středu lodi vyrůstá stylizovaný vavřínový strom, vše stříbrné. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a zeleno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera – modré, červené a zelené.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com