May (1901)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 9. prosince 1900 Leopolda Maye narozeného roku 1849 ve Slavkově u Brna, velkoprůmyslníka, továrníka a velkostatkáře v Uherském Ostrohu, a Julia Maye narozeného roku 1862 v Hejčíně u Olomouce, velkostatkáře v Uherském Hradišti, do šlechtického stavu. Listinou z 19. ledna 1901 jim byl udělen predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Zlatou prohnutou krokví dělený štít. V horních červených polích je po jednom zlatém jetelovém trojlistu, ve spodním modrém se vidí dubová větvička s žaludem a dvěma proti sobě postavenými listy, vše zlaté. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-zlatými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zavřená křídla, přední zlato-modře, zadní zlato-červeně dělené.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com