Mautner (1887)

Listinou ze 14. září 1887 císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. října 1878 Philippa Mautnera narozeného roku 1835 v Praze, doktora práv, dvorního a soudního advokáta ve Vídni, komtura Řádu Františka Josefa, rytíře královského pruského Korunního řádu III. třídy a rytíře I. třídy královského hannoverského Řádnu Arnošta Augusta, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami seřazenými vedle sebe nad jednou stříbrnou lilií je ve stříbře sova přirozených barev stojící na rozevřené knize v červené vazbě. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná; II. kniha se sovou ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou PRIMUM HUMANITAS.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 475-476.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com