Mauthner z Mauthsteinu

Císař František Josef I. povýšil MUDr. Ludwiga Mauthnera, chirurga a porodníka a dříve lékaře pěšího pluku don Miguel č. 39, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, který mu byl udělen diplomem z 12. října 1849, na základě řádových stanov do rytířského stavu. Následně listinou z 10. ledna 1850 získal predikát rytíř Mauthner z Mauthsteinu (Ritter Mauthner von Mauthstein) a erb:
 
V modrém štítě stříbrné kosmé břevno provázené nahoře třemi hvězdami (2:1), ze kterých jsou dvě stříbrné a třetí, umístěná v levém horním rohu štítu, zlatá, dole pak šikmo obrácenou zlatou včelou. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s modro-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly jsou dvě zavřená křídla, přední modré se třemi hvězdami, stříbrnou, zlatou, stříbrnou, zadní zlaté. Klenotem na levé s modro-stříbrnými přikrývadly jsou také dvě zavřená křídla, přední modré se stříbrnou Aeskulapovou holí se zeleným hadem, zadní stříbrné. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com