Mauthner von Zgórzyński

Matthäus Mauthner, okresní hejtman v Brzeżanech v Haliči narozený roku 1823 v Majdanu, byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 28. srpna 1886 u příležitosti odchodu do výslužby povýšen do šlechtického stavu. Listinou ze 4. listopadu 1886 mu byl udělen predikát Mauthner šlechtic Zgórzyński (Mauthner Edler von Zgórzyński) a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě stojí na zeleném trávníku červený kvádrovaný hrad se třemi věžemi opatřenými cimbuřím, z nichž prostřední je vyšší, který je prolomen černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží provázenou po každé straně černou střílnou. Vlevo v černém je zlatý skákající jelen dvanácterák s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 179-180.

 

Autor: Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com