Mauthner de Jánoshegy

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. února 1914 povýšil císař František Josef I. Ödöna Mauthnera (*Budapešť, 22. dubna 1848, +Budapešť, 25. listopadu 1934), dvorního dodavatele a velkoobchodníka osivem v Budapešti, do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát jánoshegyi (de/von Jánoshegy). Listinou danou ve Vídni 29. října 1916 udělil císař Karel I. Ödönu Mauthnerovi de Jánoshegy, spolu se syny Alfrédem Gáborem (*Budapešť, 5. května 1877, +Budapešť, 17. ledna 1933) a Pálem Mihályem (*Budapešť, 20. V. 1878) a dcerami Lenke a Annou vzešlými z manželství s Malvinou Abeles, srb:

Ve zlatém štítě s modrými cvikly kráčí po zeleném poli doprava nahý mladý muž držící levou rukou stříbrný pytel na osivo, který má zavěšený křížem přes tělo na pravém rameni a pravou rukou nataženou za sebe kolem hojně rozhazuje semena; v pravém cviklu jsou vedle sebe dvě zlaté hvězdy, v levém dvě stříbrné lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi zelený jetelový stonek se třemi čtyřlístky.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com