Mauthner (1902)

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 6. května 1902 Maxe Mauthnera, císařského radu, člena panské sněmovny rakouské říšské rady, prezidenta dolnorakouské obchodní a živnostenské komory, ředitele Erste österreichische Spaarkasse, rytíře řádu Železné koruny II. třídy a řádu Františka Josefa, komtura belgického Leopoldova řádu, držitele osmanského řádu Osmanie II. třídy hvězdou a Medžidie III. třídy a komandéra srbského řádu Takovo s hvězdou, do stavu svobodných pánů a listinou z 9. července 1902 mu udělelil predikát svobodný pán (Freiherr von) a erb:
 
V modrém štítě zlaté břevno. V horním poli stojí kladivo provázené po každé straně ozubeným kolem, vše zlaté. Ve spodním poli se vidí trojstěžník s napnutými plachtami a vlajkou na zádi, vše zlaté. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní spočívá korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená křídla se zlatým břevnem. Štítonoši jsou dva zlatí gryfové s červenou zbrojí a jazyky stojící na bronzové arabesce, na které je zavěšena zlatá páska s černým heslem SEMPER IDEM.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com