Mauthner (1884)

Listinou z 22. prosince 1884 císař František Josef I. povýšil na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. května 1884 Gustava Mauthnera narozeného roku 1848 v Hořicích, ředitele privilegovaného rakouského Úvěrního ústavu pro obchod a řemesla, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v černém do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem. Vlevo je ve zlatě listnatý strom rostoucí na zelené půdě. Dole v modrém pluje po otevřeném moři loď s napjatou plachtou a doleva vlajícím wimpelem na stěžni provázená v každém horním rohu jednou hvězdou, vše zlaté. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černý kůň se zlatou zbrojí a hřívou a s červeným jazykem, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré se dvěma zlatými hvězdami nad sebou, zadní zlaté, přikrývadla  modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou RECTA, NON OBLIQUA.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 473-474.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com