Matthiades z Grienfelsu

Jan Maxmilián Matthiades pocházel z měšťanské rodiny po řadu generací usazené na Novém Městě pražském, ze které je znám jeho otce Alexander a děd Matouš. Jan Maxmilián vstoupil do řad armády a jako důstojník sloužil pod Václavem Eusebiem knížeten z Lobkovic. Kolem roku 1640 byl štolmistrem Jaroslava Bořity z Martinic, který 4. října 1646 udělil jemu a jeho bratrovi predikát z Grünfelsu (von Grünfels) a erb:  
 
Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém červeném poli sedí na zelené skále stříbrný pelikán v hnízdě krmící své mladé vlastní krví. Ve druhém a třetím modrém poli jsou tři zlatá břevna. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zkřížené jezdecké kornety na zlatých ratištích (doprava nakloněná je zlato-modrá, doleva stříbrno-červená), každá se dvěma střapci stejných barev, mezi dvěma dělenými křídly - pravým stříbrno-červeně, levým zlato-modře.
 
Později Jan Maxmilián sloužil ve vojsku španělských i rakouských Habsburků, u pěchoty i u jízdy. Roku 1648, za obležení větších měst pražských, bojoval jako dobrovolník v pluku rytíře Příchovského a osvědčil zde svou věrnost císařskému domu. Za to byl 23. února 1653 povýšen do českého rytířského stavu, byl mu potvrzen predikát z Grienfelsu (von Grienfels) a pozměněn erb:  
 
Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém červeném poli sedí na zeleném pahorku ve stříbrném hnízdě stříbrný pelikán krmící své mladé vlastní krví. Druhé a třetí pole je pětkrát modro-zlatě šikmo dělené. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zkřížené jezdecké kornety na zlatých ratištích (doprava nakloněná je zlato-modrá, doleva stříbrno-červená), každá se dvěma střapci stejných barev, mezi dvěma dělenými křídly - pravým stříbrno-červeně, levým zlato-modře.
 
FIALA, Michal – LOCH, Jan, Martinický palatinát, in: Heraldická ročenka 2008, s. 24-94. ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com