Matsch

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 1. března 1912 akademického malíře a sochaře Franze Matsche (1861-1942), bývalého profesora Uměleckoprůmyslové školy při c. k. Rakouském muzeu a rytíře Řádu železné koruny III. třídy a Řádu Františka Josefa, do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 27. března 1912 mu udělil titul šlechtic Matsch (Edler von Matsch) a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře modré křídlo a na něm zlatý štítek. 2. v modrém stříbrné křídlo a na něm zlatý štítek. 3. v červeném do středu obrácená zlatá řecká přílba zdobená na temeni černým delfínem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, stříbrně a modře okřídlená ženská postava s černými vlasy převázanými červeným šátkem, držící nad hlavou zlatou mísu, oděná v modro – černě polcený šat s vyhrnutým zlatým rukávem na levém rameni přepásaný červenou a stříbrnou dozadu vlající stuhou uvázanou vepředu na mašli a zakončenou třapci.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com