Matkovics de Mátéháza

Listinou danou v Schönbrunnu 20. duben 1884 císař František Josef I. povýšil Lajose Matkovicse, slúžného v Zentě, spolu s dětmi Bélou, Idou, Annou a Leonou vzešlými z manželství s Idou Tavasy, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát mátéházi (de/von Mátéháza) a erb:

V červeném štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v levé tlapě stříbrnou růži se zlatým semenikem a zeleným kalichem na zeleném olistěném stonku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s červenou devizou VIRTUTE ET FORTITUDINE.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 575-578 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com