Materinga de Bánya

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. března 1915 císař František Josef I. povýšil za více jak čtyřicet let služby v armádě do uherského šlechtického stavu Dániela Materingu (30. června 1850 – 22. dubna 1918), penzionovaného generálmajora a udělil mu predikát bányai (de/von Bánya). Listinou danou ve Vídni 14. června 1915 mu udělil erb:

Polcený štít. Vpravo modrém se na zeleném trávníku protékaném přirozenou řekou tyčí vysoká stříbrná skála. Vlevo je v červeném zlaté břevno provázené nahoře obrněnou paží držící šavli se zlatým jilcem a záštitou, dole zlatou růží. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 152, 268, 269 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com