Martschläger

Za 54 let věrné služby povýšil císař František II. listinou danou ve Vídni 18. září 1792 do šlechtického stavu dolnorakouského vládního radu Mathiase Ferdinanda Martschlägera, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě černé břevno s přirozeným kartáčovým granátem. 2. a 3. v modrém stojí na zelené půdě přirozený sokol s červenou čepičkou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zelený pahorek se sokolem ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com