Marterer

Ferdinand Franz Heinrich Adalbert Marterer pocházel z Prahy, jeho děd Adalbert (* 1785) byl lékařem na Malé Straně, jeho otec Franz (*29. května 1814, +27. července 1900), doktor práv, působil jako domácí sekretář u hrabat Valdštejnů (m. Henriette Dorner [*Napajedla, 31. července 1823]). On sám se narodil jako jediný syn 30. října 1862 a pokřtěn byl u P. Marie před Týnem na Starém Městě pražském. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. srpna 1908 jej císař František Josef I. jakožto plukovníka a přidělence své vojenské kanceláře povýšil do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 17. prosince 1908 mu udělil erb:

V doprava nakloněném modrém štítě je třikrát, nahoře dvakrát, dole jednou, zalomené zlaté břevno. Na levém horním rohu štítu spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, v levé modrý gotický štítek s břevnem ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1917 jej císař Karel I., už jako generála pěchoty (od 1. srpna 1917), skutečného tajného radu, generálního adjutanta a šéfa císařské vojenské kanceláře, povýšil do stavu svobodných pánů.

Listina byla vydána 11. října 1917, erb zůstal nezměněn.

Ferdinand Franz Heinirch Adalbert svobodný pán von Marterer byl 10. května 1918 odeslán na dovolenou, zemřel ve Vídni 29. ledna 1919. U sv. Jindřicha na Novém Městě pražském se 11. února 1899 oženil s Elisabeth Marií Karolinou Kirpal (*4. února 1875) a měl s ní syna Alfreda (*Vídeň, 24. listopadu 1900).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com