Markovinović de Cerna

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bojích u Gračanice a Dolnja Tuzly při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. prosince 1911 povýšil do uherského šlechtického stavu plukovníka Vinczeho Markovinoviće, velitele 6. pěšího pluku, a udělil mu predikát cernai (de/von Cerna). Listinou danou ve Vídni 5. července 1912 mu spolu se synem Miklósem Vinczem Zvonimirem a dcerou Verou Márií vzešlými z manželství s Márií Katalinou Berkanac udělil erb:

Dvakrát dělený štít. Nahoře jsou v červeném dvě stříbrné růže vedle sebe. Uprostřed je ve stříbře červená orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Dole v modrém jsou tři stříbrné půlměsíce (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  473, 755, 756 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com