Mariacher von Friedenstern

Císař Ferdinand I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. ledna 1848 Marii Mariacher, představenou konventu anglických panen v Rovoretu, do šlechtického stavu. Listinou vydanou 5. června 1848 jí udělil titul Edle, predikát von Friedenstern a erb:

V modrém štítě se zúženou stříbrnou bordurou je zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zlaté, modré a stříbrné.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com