Manner

Za zásluhy o světovou výstavu ve Vídni roku 1873 povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. října 1873 do rytířského stavu Jakoba Mannera narozeného roku 1808 ve Vídni, šéfa papírny v Ebenfurthu, Obereggendorfu a Wiener Neustadtu a přádelny bavlny v Neuebenfurthu. Listinou danou ve Vídni 21. prosince 1873 mu udělil predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře zlato – černě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Dole černo – zlatě polceno s rostoucím bradatým mužem se zeleným vavřínovým věncem na hlavě oděným v zeleně přepásaném obleku střídavých tinktur s límcem a manžetami opět střídavých tinktur a s černými knoflíky držícího v pravé ruce zlatý obilný klas. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté; II. rostoucí muž ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com