Manheimer de Kalló

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 10. dubna 1914 Leó Manheimera, generálního ředitele borsodsko-miskolckého parního mlýna, do uherského šlechtického stavu. Diplom byl vydán 27. února 1915. Jako spolupříjemci jsou uvedeny dcery Luiza a Klára-Terézia a Marianna vzešlé z manželství s Ottilií Lippmann. Diplomem Byl udělen predikát kallói (de/von Kalló) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém tři zlaté lilie vedle sebe, dole je ve zlatě černé ozubené kolo o šesti špicích a osmnácti zubech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravém předním spáru tři zlaté klasy.

Királyi Könyvek 72. kötet, 978 oldal, 73. kötet, 250-251 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com