Mandis ze Sólyomváru

Císař František Josef I. povýšil majestátem ze dne 18. března 1880 Johanna Mandise (1825-1882), královského uherského vrchního finančního radu a vrchního inspektora tabákových důchodů, jako rytíře Řádu železné koruny, jež mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. října 1879, na základě řádových statut do rytířského stavu, a uděluje mu titul rytíř Mandis ze Sólyomváru (Ritter Mandis von Sólyomvár) a erb:

V modrém štítě stříbrný, černě kvádrovaný hrad se třemi věžemi s cimbuřím prolomený bránou provázenou po stranách dvěma okny. Na prostřední věži obrněná paže se zlatými okraji plátů držící v nahé pěsti kvetoucí tabákovou rostlinu. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí modrá orlice držící v zobáku stříbrný dvojcípý praporek na černé žerdi; II. dva rohy dělené špicí stříbrno – modře, mezi nimi tabáková rostlina.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com