Mandelblüh z Matzenau, Matzenau

16. února 1893 císař František Josef I. povýšil Viktora Mandelblüha, majora pěšího pluku Ernst Rüdiger von Starhemberg č. 54 narozeného roku 1843 v kroměříži, držitele vojenského služebního vyznamenání pro důstojníky III. tř. a válečné medaile, za více jak třicetiletou  službu (od 1860) s účastí v boji do šlechtického stavu, uděluje mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

V modrém štítě zlaté křídlo, z něhož dole vyniká obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou doprovázené v pravém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí mladík v modrém šatu se zlatým límcem, manžetami a knoflíky, s dlouhými blond vlasy a s modrým kloboukem se zlatým okrajem držící v pravici zelený stonek s dvěma listy a s mandloňovým květem přirozených barev.

25. dubna 1899 František Josef I. udělil Viktoru šlechtici von Mandelblüh predikát Matzenau a následně nejvyšším rozhodnutím daným ve Wallsee 24. prosince 1900 mu povolil odložit příjmení a psát se pouze Edler von Matzenau. Příslušná listina byla vydána 27. února 1901.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com